• زبان فارسی سایت راشکیان
ازن ژنراتور رو میزی

- استفاده از دستگاه هایکلین رومیزی در فضای سبز و منزل با قابلیت حمل -

تولید کننده : راشکیان

ازن ژنراتور رو میزی

دستگاه ازن ژنراتور رو میزی PD-PA با قابلیت تغییر میزان ازن خروجی از دستگاه به منظور تصفیه هوا

دستگاه ازن ژنراتور رو میزی PD-PA با قابلیت تغییر میزان ازن خروجی از دستگاه به منظور تصفیه هوا و آب با
تکنولوژی کرونا دیسشارژ و فرکانس بالا جهت استفاده در محیطهای بسته همچون آزمایشگاهها ، رستورانها ، شرکتها ،
مطبهای پزشکی ، مرغداریها ، ماشین ها و .... .
از مزیت های این دستگاه میتوان به قابل حمل بودن ، شکیل بودن ان اشاره کرد.
بهترین نحوهی استفاده این دستگاه ها در محیط ، یکساعت قبل از ورود افراد میباشد.