• زبان فارسی سایت راشکیان

ازن برای افراد دیابتی

در صورتی که اگر هر روز این زخم ها با آب حاوی ازن شستشو شوند به سرعت معالجه و ترمیم خواهند شد . عملاً استفاده از آب ازنیته می تواند جانشین مصرف آنتی بیوتیک ها شده و نه تنها زخم ها را بهبود بخشد بلکه...

به طور متوسط در جهان حدود 300 میلیون نفر مبتلا به دیابت نوع دو هستند. کنترل نامناسب و ضعیف قندخون در افراد دیابتی ممکن است منجر به ایجاد عوارضی از جمله زخم پای دیابتی یا حتی قطع عضو شود. بروز بالای قطع عضو هنوز هم بعنوان یک مشکل اجتماعی اقتصادی جدی در نظر گرفته می شود. این روزها افزایش بروز دیابت موجب افزایش بروز زخم پای دیابتی شده است. زخم های پا یکی از مهمترین عوارض مزمن دیابت هستند و مشکل بزرگی در نظر گرفته می شوند که می توانند روی کیفیت زندگی فرد اثر گذار باشند. زخم پا همچنین یک علت مهم مرگ و میر و ناتوانی در افراد دیابتی است که منجر به بستری شدن آن ها در سراسر دنیا می گردد. 
مکانیسم اصلی درمان زخم های دیابتی, ترمیم آسیب هایی است که به عروق و اعصاب وارد آمده و در این بین گاز ازن که یک گاز بی رنگ ساخته شده از سه اتم اکسیژن است توانایی تحریک سیستم ایمنی، ضدعفونی کردن ، ‌ترمیم و درمان زخم و بیماری هارا دارد. مکانیسم اثر گاز ازن به این صورت است که درابتدا اکسیژن به بهبود بافت های آسیب دیده کمک میکند و سپس گاز ازن به دلیل این یک ماده بی ثبات است وبه سرعت به اکسیژن تبدیل میشود درحین روند تبدیل، هر مولکول اکسیژن می تواند بافت ها را اکسید کند. تحقیقات نشان می دهد که اکسیداسیون باعث تحریک موارد رشد میگردد و بدلیل ساختار اکسیداسیون گاز ازن بلافاصله اکسیژن مورد نیاز بافت ها را فراهم کند و باعث تحریک و رشد بافت ها ، بازسازی و توانبخشی آنها می شود.

ازن در زخم های افراد دیابتی

اصولاً در مورد زخم های دیابتی ها ، زخم های معمول نیز به سختی معالجه می شوند ، در صورتی که اگر هر روز این زخم ها با آب حاوی ازن شستشو شوند به سرعت معالجه و ترمیم خواهند شد . عملاً استفاده از آب ازنیته می تواند جانشین مصرف آنتی بیوتیک ها شده و نه تنها زخم ها را بهبود بخشد بلکه با رساندن اکسیژن به زخم ها عمل رگ زایی را نیز تسریع نماید. یکی دیگر از روش های استفاده از گاز ازن برای افراد دیابتی جهت درمان بیماری های لثه ، زخم های دهان ، برفک دهان، قرقره کردن آب ازن دار است که سطح کلی اکسیژن را افزایش داده و موجب تسریع فرآیند ترمیم می شود. استفاده از ازن در زخم های افراد دیابتی به صورتی است که ابتدا درون کاسه ای ، آب مورد مصرف را ریخته و سپس شلنگ دستگاه ازن ژنراتور را داخل آب گذاشته و پس از گذشت 10 دقیقه می توان آب ازن دار را برای شستشوی زخم های افراد دیابتی استفاده کرد که به سرعت این زخم ها معالجه و ترمیم خواهد شد. عملاً استفاده از آب ازن دار می تواند جانشین مصرف آنتی بیوتیک ها شده و نه تنها زخم ها را بهبود می بخشد بلکه با رساندن اکسیژن به زخم ها ، عمل رگ زایی را نیز تسریع می نماید. همچنین با خوردن آب حاوی ازن ، ترمیم زخم معده و اثنی عشر و حتی عفونت های روده نیز سریع بهبود می یابد. و طبق تحقیقات به عمل آمده همچنین باعث کاهش قند خون ، افزایش سیستم دفاعی بدن ، کاهش غلظت خون ، افزایش اکسیژن در سیستم گردش خون و سم زدایی بدن می گردد.