• زبان فارسی سایت راشکیان

کاربرد ازن در تصفیه هوا

ازن می تواند از حذف ساختار باکتری و ویروس داخل هوا جلوگیری کند. علاوه بر پاکسازی تمام ناخالصی های هوا، ازن تصفیه کننده عالی جهت کنترل بوی بد می باشد.

اکسیداسیون فرایند تصفیه:
هنگامی که ازن در سطوح پایین وارد جو می شود، تصفیه کننده هوای بسیار عالی است. ازن به خودی خود یک مولکول سه بخشی ناپایدار اکسیژن است. هنگامی که یک مولکول ازن با آلاینده برخورد میکند، خود را به آن متصل میکند و در بسیاری از موارد ساختار مولکولی خود را به دی اکسید کربن و هیدروژن تغییر می دهد. با از بین بردن ویروس ها، باکتری ها و سایر آلاینده های میکروبی، منبع بو از بین می رود و بو بازگشت نمی یابد. ازن مولکول آلاینده را از بین می برد. ازن تمام هوا را پاکسازی میکند، نه فقط هواییکه که به آن وارد می شود، همانند اکثر فیلترهای الکترونیکی که امروزه در بازار موجود است. باقی مانده ازن نیز به اکسیژن خالص تبدیل خواهد شد که با محیط زیست سازگار است. ازن جهت ضدعفونی کردن حجم زیادی از هوا، برای مثال اتاق انتظار بیمارستان ها، برای ازبین بردن باکتری و ویروس استفاده می شود. ازن گزینه مناسبی جهت کاهش گسترش بیماری در فضاهای بسته می باشد. شرکت راش کیان با نام تجاری R.K.C اقدام به تولید تجهیزات زیست محیطی از جمله ازن ژنراتور و تصفیه آب صنعتی و خانگی تحت لیسانس شرکت General new partner نموده است.


تصفیه هوا:
 باکتری های داخل هوا و قارچ موجب خطر سلامتی و منبع بوی بد در سیستم های تصفیه هوا می باشد
ازن می تواند از حذف ساختار باکتری و ویروس داخل هوا جلوگیری کند. علاوه بر پاکسازی تمام ناخالصی های هوا، ازن تصفیه کننده عالی جهت کنترل بوی بد می باشد.