• زبان فارسی سایت راشکیان

ازن و استفاده آن در تولید آب معدنی

استفاده از ازن در تصفیه آب و جهت استفاده در کارخانه های آب معدنی - فروش دستگاه ازن برای کارخانه های آب معدنی

راهکارهای تصفیه آب آشامیدنی

 ازن از سال  1906  در کارخانه آب آشامیدنی در شهر NICE فرانسه که اولین کارخانه صنعتی ازن بود ، استفاده شده است .  آب بصورت طبیعی طیف مختلفی از انواع مواد آلی ، مواد شیمیایی ، فلزات ، میگروارگانیسم ها و سایر مواد خطرناک را در خود دارد که می بایست تصفیه شود .

استفاده از ازن ، اغلب تنها روش و موثرترین  تکنولوژی برای ارتقای سطح کیفی آب آشامیدنی است و بعنوان یک روش سازگار با محیط زیست برای تصفیه آب ، مناسب است . ازن بعنوان یکی از قویترین اکسیدکننده های تجاری در دسترس ، به دیگر مسائل مربوط به کیفیت آب صرف نظر از ضدعفونی آن ، رسیدگی می کند که با سایر روش ها بسیار دشوار و گاهی غیرممکن است .

برای چه کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی ضروری ست ؟

•  ضدعفونی آب شامل از بین بردن میکروارگانیسم ها ، باکتری ها ، بی اثر کردن ویروس ها، از بین بردن crytosporidia

•  از بین بردن کامل بو ، رنگ ، مواد سمی و طعم آزاردهنده آب .

•  اکسیداسیون فلزات و غیر فلزات مانند منگنز ، آهن، سولفید هیدروژن، آرسنیک و تمام مواد آلی .

•  تجزیه آفت کش ها و سایر آلاینده ها.

•  فواید 

•  عدم تشکیل ترکیبات مضر تری هالومتان 

•  عدم تشکیل محصولات جانبی مضر برای محیط زیست و سلامت عمومی .

•  دز های پایین ازن کافی بوده و سریعتر از روش های معمول  عمل ضدعفونی کردن را انجام می دهد .

•  ازن براساس نیاز در محل مصرف ، تولید  و پس از انجام واکنش به اتم های اکسیژن تجزیه می شود .

•  ازن هیچگونه اثر منفی روی طعم و بوی آب ندارد .