• زبان فارسی سایت راشکیان

تله آب با جنس UPVC مانع برگشت آب در دستگاه های ازن ژنراتور

تله آب قطعه ای از جنس UPVC است که در هنگام استفاده از ونتوری از برگشت آب به دستگاه ازن ژنراتور جلوگیری می کند و در جدار دستگاه های ازن ژنراتور نصب می شود

در هنگام استفاده از ونتوری ها دستگاهی باید وجود داشته باشد که از برگشت آب به دستگاه ازن ژنراتور جلوگیری کند این دستگاه تله آب نام دارد.  تله آب قطعه ای از جنس UPVC  بوده که به منظور جلوگیری از ورود آب به دستگاه ازن ژنراتور و ایجاد خسارت ناخواسته بر اساس استانداردهای بین المللی ساخته شده و در جدار دستگاه های ازن ژنراتور به ظرفیت های مختلف نصب می گردد، فروش تله آب با بهترین کیفیت و قیمت مناسب همچون دیگر محصولات شرکت راشکیان موجود و قابل سفارش می باشد.