• زبان فارسی سایت راشکیان

کاربرد ازن در خشکشویی

میکروبیولوژی فایده مهم استفاده از ازن در خشکشویی‌های تجاری، کنترل، ضدعفونی و ریشه‌کن کردن میکروارگانیزم‌هاییست که به طور معمول در خشکشویی‌ها یافت می‌شود.

کاربرد ازن در خشکشویی:
در سال‌های اخیر، تکنولوژی استفاده از ازن در خشکشویی به عنوان روشی موثر در کمک به کاهش مصرف آب و انرژی و زمان شستشو و خشک کردن، اثبات شده است که در زمینه حذف میکروارگانیزم‌ها اطمینان ایجاد کرده و موجب بهبود کیفیت محصولات شسته شده، است.
  -استفاده از ازن هزینه‌های انرژی را به دلیل استفاده از آب سرد( دمای محیط) کاهش داده است زیرا دیگر نیازی به انرژی برای گرم کردن آب نیست. 
  -در روش ازن نیاز به بسیاری مواد شیمیایی حذف می‌شود و صرفه اقتصادی حاصل از آن حدود ۲۱ درصد است. استفاده کمتر از مواد شیمیایی موجب صرفه جویی در آب و هزینه کارکنان نیز می‌شود. 
  -عمر محصول در روش ازن افزایش می‌یابد به دلیل دماهای پایین‌تر و میزان مواد شیمیایی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
   
- میکروبیولوژی فایده مهم استفاده از ازن در خشکشویی‌های تجاری، کنترل، ضدعفونی و ریشه‌کن کردن میکروارگانیزم‌هاییست که به طور معمول در خشکشویی‌ها یافت می‌شود.
-ازن در از بین بردن انواع میکروارگانیزم‌های موجود در بیمارستان‌ها، اماکن ورزشی و … موثر عمل می‌کند.
-زیست محیطی
    فواید زیست محیطی زیادی در روش ازن نسبت به روش‌های سنتی وجود دارند که یکی از آنها استفاده کمتر از مواد شیمیایی و در نتیجه رهاسازی کمتر این مواد از طریق پساب به محیط زیست است. علاوه بر این به دلیل عدم نیاز به ذخیره سازی، ایمنی کار افزایش می‌یابد. فایده دیگر استفاده از ازن این است که با توجه به ساختار مولکول ازن، اکسیژن محلول در آب افزایش می‌یابد که این در پساب خشکشویی امری مفید برای آب‌های رود یا دریاچه‌ایست که پساب به داخل آن می‌ریزد و موجب تسهیل در شکستن آلودگی‌های تخلیه شده و تبدیل آنها به کربن دی اکسید می‌شود.