• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

کارخانجات صنعتی

تصفیه خانه فاضلاب کارخانه تولید MDF جمهوری آذربایجان

کارخانه آب معدنی مزار شریف افغانستان

کارخانه تولید آب معدنی در بصره عراق

تصفیه خانه آب کارخانه لبنیات آترا جمهوری آذربایجان

کارخانه تولید آب معدنی اوشیان

کارخانه آب آشامیدنی تاپ ایچ

کارخانه شیر پگاه

گروه تولیدی کوک و دوک

شرکت صنعتی داداش برادر

فروشگاه شیمیایی ایران

شرکت پینک نوین

برخی از پروژه های انجام شده در کارخانجات صنعتی