• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

ازن گازی پاک برای ضدعفونی کردن محیط

ازن گازی پاک برای ضدعفونی کردن این گاز که خاصیت اکسید کنندگی دارد با تزریق در محیط ...

ازن گازی پاک برای ضدعفونی کردن این گاز که خاصیت اکسید کنندگی دارد با تزریق در محیط و یا با ترکیب با اب بدون اسیب رساندن به محیط سبب میکروب زدایی می شود