• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

کاربرد ازن در آبزی پروری چیست؟

کاربرد ازن در آبزی پروری افزایش نرخ بقا و کاهش مرگ و میر ماهی،افزایش مقدار رشد،ماندگاری بیشتر آبزیان،ضدعفونی باکتریایی و غیر فعال کردن ویروس ها

در این مقاله به بررسی کاربرد ازن درآبزی پروری پرداخته وموارد آن را ذکر میکنیم :
ضد عفونی آب ورودی مزارع پرورش ماهی (سرد آبی،خاویاری،گرمابی متراکم، دریایی)،ضدعفونی آب برگشتی مزارع،ضدعفونی آب ورودی مراکز تکثیر (انواع ماهی ها)،ضدعفونی باکتریایی و غیر فعال کردن ویروس ها ،اکسیداسیون مواد محلول در آب ،میکرولخته سازی مواد آلی

برای سفارش کالا یا کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
09128787303
-013-34437527