• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

استقاده از ازن در تخم مرغ ها

جهت بهبود کیفیت بهداشتی تخم مرغ در حال حاضر از گاز ازن که یک اکسید کننده قوی

جهت بهبود کیفیت بهداشتی تخم مرغ در حال حاضر از گاز ازن که یک اکسید کننده قوی است استفاده میشود، تخم مرغ ها را بلافاصله پس از تخم گذاری ، درون اتاق گاز با ضدعفونی کننده ی ازن قرارداده که پس از ازن زنی در مدت زمان معین طی بررسی های انجام شده باکتری موجود برروی پوسته تخم مرغ کاملا از بین رفته میرود. علاوه بر این استفاده از گاز ازن خلاف دیگر مواد شیمیایی تأثیری برروی خصوصیات جسمی و شیمیایی تخم ها از جمله رنگ زرده ، PH سفیده تخم مرغ و رشد اکسیداسیون چربی نخواهد داشت ، بنابراین یکی از مفید ترین و بهروز ترین روشهای کاهش میزان آلودگی و ممانعت از نفوذ باکتری و هرگونه میکروارگانیسم به داخل پوسته تخم مرغ استفاده از گاز ازن میباشد.