• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

تاثیر ازن بر سلامت کودکان چیست؟

تاثیر ازن بر سلامت کودکان چیست و کاربرد ازن در این زمینه

اسباب بازی های بچه ها متداول ترین روش پراکندگی باکتری ها ومیکروب ها می باشند که منجر به بیماری وابتلا به بیماری های واگیردار می شوند.همچنین سرشیشه ها وپستانک ها زمینه بسیار مناسبی برای تکثیر باکتری ها میباشند که میتوانند منجر به بیماری هایی از قبیل اسهال و خرابی دندان بچه شوند .خرابی دندان یک مشکل جدی برای بچه ها می باشد چون منجر به دندان دردهای اساسی میباشد ومشکلاتی را برای جویدن او به وجود می آورداز این رو هضم غذا، صحبت کردن ورشد دندان را با مشکل روبه رو میسازد. که این مشکلات را میتوان به راحتی با آب حاوی اکسیژن برطرف کرد.