• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

بازدید فعالین حوزه آبزی پروری از پروژه مداربسته شرکت راش کیان

بازدید جمعی از فعالین حوزه آبزی پروری بخش خصوصی و کارشناسان اداره شیلات ایران از پروژه اجرا شده سیستم آبزی پروری مداربسته شرکت راش کیان در استان گیلان

بازدید جمعی از فعالین حوزه آبزی پروری بخش خصوصی و کارشناسان اداره شیلات ایران از پروژه اجرا شده سیستم آبزی پروری مداربسته شرکت راش کیان در استان گیلان