• زبان فارسی سایت راشکیان

هشتمین همایش ملی ماهیان خاویاری

هشتمین همایش ملی خاویار ایرانی در مجتمع ورزشی غدیر برگزار گردید

هشتمین همایش ملی خاویار ایرانی در مجتمع ورزشی غدیر برگزار گردید در این همایش ریاست محترم سازمان شیلات کشور ،جناب دکتر سید حسین حسینی و ریاست محترم دفتر حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور ،جناب دکتر کرمی راد ،نیز حضور داشتند و از غرفه شرکت راشکیان بازدید نمودند. در حاشیه این مراسم یک نمایشگاه جانبی نیز برگزار گردید.