• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

دوره تاسیسات استخر و جکوزی در شرکت راشکیان

جلسه مشترک مجموعه محترم گنجینه تاسیسات با شرکت راشکیان در کارخانه تولیدی این شرکت

جلسه مشترک مجموعه محترم گنجینه تاسیسات با شرکت راشکیان در  کارخانه تولیدی این شرکت، با حضور جمعی از استادکاران و فعالین حوزه تاسیسات