• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

بازخورد مشتری محترم از دستگاه ازن پلاسمای سرد در آبزی پروری

رضایت و بازخورد مشتری عزیز شرکت راشکیان کاسپین در استفاده و خرید دستگاه ازن پلاسمای سرد در آبزی پروری برای کاهش بار آلودگی

استفاده از دستگاه ازن ژنراتور با تکنولوژی پلاسمای سرد برای کاهش بار آلودگی آب ورودی مزرعه پرورش قزل آلا

با توجه به آزمایش های صورت گرفته از آب ورودی مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در شهرستان رضوانشهر جدول نتایج میکروبی آب به شرح زیر اعلام شد.

 

ردیف نوع آزمایش MPN
1 Coliform. Count 43
2 E.coli. count 29

پس از بررسی نتایج کسب شده از میزان آلودگی میکروبی آب ورودی و ثبت تلفات به میزان 15 الی 20 قطعه روزانه  ، کارفرمای محترم اقدام به نصب دستگاه ازن ژنراتور با تکنولوژی پلاسمای سرد از برند RKC نمود که در نتیجه گندزدایی و ضدعفونی آب ورودی ، مقدار آلودگی و میزان تلفات روزانه به عدد صفر رسید.

نتیجه آزمایش آب پس از کارکرد دستگاه ازن ژنراتور با تکنولوژی پلاسمای سرد به شرح زیر اعلام شد.

 

ردیف نوع آزمایش MPN
1 Coliform. Count 0
2 E.coli. count 0