• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

آیا با استفاده از ازن، دیگر نیازی به کلر نیست؟

استفاده از گاز ازن به تنهایی برای استخرها ممنوع بوده و باید حتما در کنار کلر از آن استفاده نمود، و استفاده کردن ازن بدون نیاز به کلر فاقد اعتبار علمی است

یکی از تبلیغات نادرستی که برخی از فروشندگان ازن ژنراتور می‌کنند این است که اگر از ازن استفاده کنید دیگر نیازی به استفاده از کلر ندارید. در این ویدیو توضیح می‌دهیم که چرا این ادعا فاقد اعتبار علمی است.

همچنین بخوانید: دستگاه یو وی چیست؟