• زبان فارسی سایت راشکیان
 • English language rashkiyan site
 • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

سیستم آبزی پروری مداربسته (RAS)

سیستم آبزی پروری مدار بسته (RAS) اجرا شده توسط شرکت راشکیان کاسپین

خلاصه ای از مراحل اجرای سیستم آبزی پروری مداربسته


سیستم آبزی پروری مداربسته (RAS) می تواند بعنوان سیستم آبزی پروری که مشتمل بر تصفیه و مصرف مجدد آب با کمتر از %10 حجم کل آب جایگزین در هر روز ، تعریف شود .
مفهوم RAS یا سیستم آبزی پروری مداربسته به معنای استفاده مجدد از یک حجم آبی از طریق تصفیه مستمر و انتقال به موجودات پرورشی می باشد. عناصر درمانی آب بکار رفته در سیستم آبزی پروری مداربسته ، بایستی با مقادیر بالای خوراک مورد نیاز برای پایدار نگه داشتن میزان رشد و تراکم ذخایر بالای مورد نیاز برای تامین نتایج مادی ، انطباق داده شود .
 
 

استاندارد و ملزومات RAS اجرا شده توسط شرکت راشکیان
 

 • طراحی سیستم
 • تصفیه مکانیکی
 • تصفیه بیولوژیک
 • کنترل بیماری
 • کنترل اکسیژن
 • کنترل CO2
 • مخازن پرورش ، لوله کشی و پمپ

 

اهداف و مزایای سیستم آبزی پروری مداربسته (RAS)

 • کاهش مساحت موردنیاز در مقایسه با سیستم های سنتی 
 • امنیت زیستی ماهیان تولید شده
 • توانایی کنترل مواد زائد جهت دستیابی به محیط زیست پایدارتر نسبت به سیستم های آبزی پروری سنتی 
 • صرفه جویی در هزینه ها
 • کنترل و پیشبرد تمام پارامتر های تاثیر گذار بر روی رشد 

 

به طور کلی RAS شامل اجزای تصفیه مکانیکی ، بیولوژیکی ، پمپ و مخازن در برگیرنده می شود و ممکن است تعدادی از عناصر تصفیه آب اضافی را نیز دربرگیرد که کیفیت آب را بهبود می بخشد و عناصر کنترل بیماری را در درون سیستم فراهم میکند.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید فایل ضمیمه را دانلود کنید و یا ویدیوی ضمیمه را که گزارشی جامع از نمونه پروژه انجام شده سیستم RAS می‌باشد را مشاهده بفرمایید