R.K.C ازن تولید کننده ازن ژنراتورهای صنعتی| فروش دستگاه ازن خانگی

مانیتور ازن در آب

فناوری در حال توسعه است که ازن در آب استفاده می کند. مانیتور کنسانتره ازون حل شده قادر به پوشش وسیع اندازه گیری از غلظت های پایین تا غلظت های بالا می باشد. با استفاده از یک سنسور غشایی پلاروگرافی بسیار انتخابی، ازن حل شده می تواند بدون دخالت مانیتور، با نگهداری کمی کنترل شود. هیچ بخش متحرکی وجود ندارد و فقط چند دقیقه طول می کشد تا نگهداری کمی مورد نیاز باشد. نصب و راه اندازی ساده است و شما می توانید در عرض چند ساعت راه اندازی و اجرا کنید.