• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

کاربرد ازن در ضدعفونی کردن استخرهای خانگی

کاربرد ازن در استخرها

ازن در مقاسه با کلر اثرضدعفونی کنندگی بسیار قوی تری دارد وهچنین اثرات سمی وشیمیایی که در کلر وجود دارد هنگام استفاده از ازن وجود ندارد.

برای اطلاعات بیشت تماس بگیرید

 09128787303 
013-34437527

info@rashkiyan.com
sales@rashkiyan.com