R.K.C ازن تولید کننده ازن ژنراتورهای صنعتی| فروش دستگاه ازن خانگی

محصولات داخلی

ازن محصولات داخلی شامل دستگاه تصفیه میوه و سبزی، دستگاه ضدعفونی کننده هوا و غیره با صفحه نمایش دیجیتال، 6 بار برای هر چرخش در دکمه تایمر وجود دارد، حداقل زمان اقامت 10 دقیقه است، در حالی که حداکثر زمان ماندگاری می تواند تا 90 دقیقه برسد. سیستم چرخش دستی می توانید زمان کار را آزادانه تنظیم کنید.