پارس ازن تولید کننده ازن ژنراتورهای صنعتی | فروش دستگاه ازن ژنراتور

سری PA

دستگاه های خنک شونده با هوا

مصارف:

استخر،جکوزی،تصفیه،فاضلاب،صنایع غذایی،صنایع آبزی پروری،صنایع بسته بندی،مرغ داری ها

در ضرفیت های تولید 1kg/h الی 2gr/h

کاربرد ازن در  آشپزخانه مجرای درمان،کاربرد ازن در  فرآوری مواد غذایی-تولید کننده دستگاه ازن در گیلان