R.K.C ازن تولید کننده ازن ژنراتورهای صنعتی| فروش دستگاه ازن خانگی

ازن و کاربرد آن در تصفیه فاضلاب

ازن و کاربرد آن در تصفیه فاضلاب

ازن یک ضدعفونی کننده بسیار موثر است که می تواند ترکیبات شیمیایی مضر همچون کلرین و برومین را از آب حذف کند . مزیت استفاده از ازن در مقایسه با سایر ضدعفونی کننده ها ، اثربخشی بسیار بالای آن در گندزدایی و همچنین جلوگیری از تشکیل ترکیبات مضر پس از افزودن آن به آب می باشد .

مزایای استفاده از ازن :

• ازن ، رنگ و بو را بطور کامل از بین می برد .
• ازن قادر است تمام میکروارگانیسم های موجود در آب همچون باکتری ها ، جلبک ها ، قارچ ها و ویروس ها را ازبین ببرد .
• ازن نقش موثری در کاهش سطح BOD و COD آب دارد .
• حذف مواد آلی و معدنی .
• حذف کلیه آفت کش های موجود در محصول
• اکسیداسیون فلزات و غیرفلزات مانند آهن ، آرسنیک ، منگنز ، هیدروژن سولفید و سایر مواد آلی .

ازن چگونه به تصفیه فاضلاب کمک می کند ؟

• حذف رنگ حذف رنگ - رنگ آب در واقع بوسیله فنول های سنگین همچون ترکیبات دو اتمی کربن در آب ایجاد می شود . ازن ساختار دواتمی این ترکیبات را تخریب می کند و بمرور هرچقدر ترکیبات بیشتری متلاشی شوند شفافیت آب افزایش می یابد و رنگ آب بطور کامل از بین می رود .

• حذف ترکیبات فلزی سنگین حذف ترکیبات فلزی سنگین – ازن قادر است ترکیبات فلزی سنگین در آب را بخوبی اکسید کند تا در نهایت ترکیبات اکسید شده محلول در آب به آسانی توسط پروسه فیلترینگ از آب حذف شود . بطور مثال آهن یکی از ترکیبات فلزی سنگین در آب است که طی فرآیند گندزدایی با ازن به ترکیبات آهن هیدروکسید نامحلول در آب تبدیل می شود که در نتیجه آن به آسانی طی پروسه فیلترینگ از آب حذف می شود . سایر فلزات موجود در آب همچون آرسنیک ، کادمیوم ، کروم ، کوبالت ، مس ، منگنز ، نیکل ريال زینک و ... نیز به همین شیوه از آب قابل حذف می باشند .

کاربرد ازن در  آشپزخانه مجرای درمان،کاربرد ازن در  فرآوری مواد غذایی-تولید کننده دستگاه ازن در گیلان

• کمک به فرآیند انعقاد آلاینده ها کمک به فرآیند انعقاد آلاینده ها و به دنبال آن کاهش کدورت آب – اکسیداسیون مواد موجود در آب توسط ازن و در نهایت رسوب زدایی آن بطور کامل . تصفیه آب بوسیله ازن باعث ته نشینی ذرات موجود در آن و در نهایت کاهش ذرات معلق موجود در آن می شود

• حذف جلبک حذف جلبکها – افزودن ازن به آبهای آلوده به جلبک سبب اکسیداسیون سریع جلبک ها و درنهایت شناورشدن آنها روی سطح آب داخل مخازن می شود . ازن همچنین قادر است ترکیبات متابولیک ایجاد شده بواسطه وجود جلبکها در آب را نیز بطور کامل از بین ببرد و بوی نامطبوع و طعم آن را نیز بهبود ببخشد .

کاربرد ازن در تصفیه فاضلاب :

• اکسیداسیون ضایعات طبیعی موجود در فاضلاب .
• از بین بردن ترکیبات سیانید داخل فاضلاب ها
• اکسیداسیون آبهای زیرزمینی صنایع پتروشیمی
• ته نشینی فلزات سنگین .
• تصفیه فاضلاب کارخانه های مرتبط با تولید کاغذ و تهیه خمیر کاغذ
•تصفیه فاضلاب صنایع نساجی
• حذف رنگ ، نشاسته ، روغن و گیریس در پساب کارخانجات نساجی
• حذف آفت کش ها و حشره کش ها
• کاهش سطح BOD
• تصفیه ثانویه برای فاضلاب شهرداری ها
• ته نشینی مواد معدنی سنگین
• تصفیه فاضلاب شهری
• تصفیه آب