پارس ازن تولید کننده ازن ژنراتورهای صنعتی | فروش دستگاه ازن ژنراتور

کاربرد ازن در کشاورزی

کاربرد ازن در کشاورزیازن در رشت - ازن در استان گیلان

Ozone in Agriculture :

جایگزینی سموم دفع آفات با آب های مثبت باعث نتایج مثبت می شود، محیط زیست را دوست دارد و هیچگونه کمکی به محصول نمی دهد. درمان آب اوزن نشان داده شده است:

•حذف آلودگی میکروبی به طور موثر

• حذف سولفید هیدروژن به طور کامل

• سطح ORP به میزان قابل توجهی افزایش می یابد

• افزایش میزان تولید

• مقاومت گیاه را در مقابل آفات معیوب میکروبیولوژیک افزایش دهید

• نتایج بهتر را می توان با درمان سموم مقایسه کرد

• نتیجه هیچ آلودگی شیمیایی خاک نیست

• سطح خاک را عملا از بین ببرید

• هیچ محصولی را باقی نگذارید

 

ازن در آبیاری:

ازن عامل بسیار مهمی است، آب زونده شده برای آبیاری اکسیژن را به ریشه فراهم می کند و آن را از ویروس، باکتری، قارچ، جلبک دریایی، اسپور و هر میکروارگانیسم دیگر آزاد می کند و بیشتر باعث رشد سریع و پایدار می شود. بهره وری بیشتر. ازن برای آبیاری درختان میوه، تاکستان ها و فرهنگ ها در جلوگیری از بیماری های مرگبار بسیار مفید است.


استفاده از آفت کش ها و سایر عوامل شیمیایی پس از بقیه، که برای مصرف انسان و برای محیط زیست زیان آور است، را از بین می برد و از سوی دیگر، ازن در معرض هیچ گونه باقی مانده و دوباره به اکسیژن تجزیه می کند. افزون بر این، هر محصولی که با آب ازنیزه شده و در فضای اتانول ذخیره و حمل می شود، تمام ویژگی های آن را برای مدت بسیار طولانی حفظ می کند.


When Ozonated water is used for irrigation purpose, the use of fertilizer and additives is reduced to almost 50%, due to which the cycle of maturation of crops is completed within a very short duration of time and represents the same size, strength and volume which are gained using fertilizers and additives. 


ازن در اصلاح خاک: 

ازن یک فرم بسیار واکنشی از اکسیژن است که قادر به تبدیل مولکول های آلی به آب و دی اکسید کربن است. ازن خاک آلوده از انواع آلاینده ها مانند: 

• MTBE (متیل ترتیاری بوتیل اتر)، هیدروکربن ها، دیزل، آفت کش ها. 
• VOCs (کربن آلی فرار)، Aromatics، Tricholoroethylene
• بنزن، تولوئن، اتيل بنزن، كسيلن 


مزایای اصلاح خاک ازن آسیب است : 

• درمان در محل انجام می شود 
• درمان باعث حداقل اختلالات فیزیکی در سایت می شود 
• کم هزینه سرمایه، هزینه های عملیاتی کم، سرعت واکنش سریع