دستگاه فن آنتی باکتریال

فن های لوله محوری از انواع فن های جریان محوری می باشند. این فن ها در واقع مدل پیشرفته تر فن های ملخی بوده و...

فن های لوله محوری از انواع فن های جریان محوری می باشند. این فن ها در واقع مدل پیشرفته تر فن های ملخی بوده ، به دلیل گسترش جریان هوا ، فن های لوله محوری دارای فشار بالاتر بوده و نسبت به انواع دیگر فن های محوری راندمان بهتری دارند. فن های لوله محوری باعث جریان هوا با صدای بسیار پایین می گردد.

دستگاه های سری OF شرکت R.K.C  با ظرفیت های مختلف با استفاده از فن های لوله محوری بهترین پیشنهاد جهت استرلیزه و میکروب کشی کامل محوطه در مصارف مرغداری ها ، تجاری ، رستوران ها می باشد.